ادبستان بامداد پارسی

ادبستان بامداد پارسی میزبان دانش‌آموزان پیش دبستان 1 و 2 و دوره های اول و دوم دبستان است. در این هشت سالی که دختر بامدادی، کودک وارد ادبستان و نوجوان رهسپار ادیبستان بامداد پارسی خواهد شد همه‌ی سعی و تاکید پرورش متوازن و همه جانبه‌ی فرزندمان در یک محیط یادگیرنده است.
در مدل آموزشی بامداد پارسی ساحت های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بستری برای رشد متوازن در زمینه‌ی ساحت های اخلاقی عبادی و اعتقادی، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناوری، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیبایی‌شناختی و هنری هستند که به دو حوزه‌ی پرورش رفتاری و پرورش یادگیری جهت‌دهی می‌دهند.
ما اعتقاد داریم که "بامداد دانایی به دست دخترانی از سرزمین پارس طلوع خواهد کرد. . ." و تلاش می‌کنیم دختران بامدادی، دخترانی یادگیرنده، مودب، مستقل، آگاه به حقوق شهروندی، خود ابرازگری مثبت، مسلط به دو زبان و آشنا به زبان سوم، روابط اجتماعی تعریف شده به هنجار، متفکر و دارای تفکر نقادانه و خلاقانه پرورش پیدا کنند و با اصالت در رفتارشان سفیرانی کارامد برای تغییرهای کلان در کشور عزیزمان ایران و دخترانی که از زندگی فردی شادی برخوردار بشوند.

ثبت نام کنید

اَدبستان بامداد پارسی پذیرای دانش‌آموزان عزیز در کلیه پایه‌ها از پیش‌دبستان تا ششم ابتدایی است.

اولیای گرامی می‌توانید فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

گاه‌نامه

می‌توانید سرفصل رویداد‌های جاری بامداد پارسی را در این بخش مشاهده نمایید

آموزش، تعلیم و تربیت کودکان بامدل بامداد