مرکز آموزشی هوشمند بامدادپارسی با عنوان مرکز‌آموزشی‌چندرسانه‌ای در سال تحصیلی 87-86 با یک اتاق‌فکر متشکل از مجموعه‌ای از اساتید صاحب‌فکر در زمینه آموزش و پرورش مدرن در راستای سیستم آموزشی ایران تاسیس شد و در نهایت در سال تحصیلی 89-88 با تشکیل مقطع متوسطه یک با سه کلاس در سه پایه اول و دوم و سوم راهنمایی (نظام قدیم) ادامه پیدا کرد و در سایه تلاش و کوشش فراوان در سال در سال تحصیلی 90-89 ، متوسطه2 تشکیل و جمعاً با 140 نفر دانش‌آموز سال تحصیلی را سپری کردیم و امروز سال تحصیلی 98-97 را با 230 نفر دانش‌آموز آغاز کرده‌ایم.

بامداد پارسی به پشتوانه همه دست‌اندرکاران (موسسین، مدیر، معلمان، دانش‌آموزان و اولیاء) از یک مقطع با سه پایه کلاسهای کم‌جمعیت شروع کرده و به اهداف مهمی دست یافته است.

رویکرد بامداد در گذشته

1- اتاق‌فکربامدادپارسی با مجرب‌ترین کادر آموزش
2- تاسیس مرکز با سه پایه در یک مقطع متوسطه1
3- تاسیس مرکز با سه پایه در مقطع متوسطه2
4- ارتقاء از رتبه مرکز چندرسانه‌ی به مرکز هوشمند پیشرفته
5- کلاسهای استاندارد از نظر تعداد جمعیت (18 نفر)

رویکرد بامداد در گذشته

6- بالابردن کیفیت آموزش
7- تقویت دانش و درک عمیق دروس علوم پایه از طریق استفاده از آزمایشگاه‌های مجازی و آزمایشگاه‌های واقعی
8- آماده‌کردن دانش‌آموزان از پایه‌هفتم تا پایان متوسطه برای‌حضور‌درمسابقات کشوری(علوم‌پایه، ریاضی، علوم)
9- کیفیت‌بخشیدن به کار پژوهش جهت حضور در مسابقات کشوری و کسب رتبه


رویکرد بامداد در آینده

1- ایجاد کالج زبان بمنظور ارتقاء زبان دوم دانش‌آموزان
2- ایجاد کالج پزشکی، به منظور شناخت دقیق دانش‌آموزان با رشته پزشکی

رویکرد بامداد در آینده

3- ایجاد مرکز ابتدایی دو زبانه بامدادپارسی
4- تغییر رویکرد از هوشمندی به مدرسه شناختی که این مدرسه براساس توانایی، پتانسیل و استعداد دانش‌آموزان شکل می‌گیرد.