دبستان

خرداد ۲۹, ۱۳۹۸
کمپ تابستانه ادبستان

کمپ تابستانه ادبستان بامداد پارسی

بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

مشاوره و راهنمایی قبل از هر چیز دیگر

گزارش حال و هوای روزهای پاییزی در ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

آموزش هندسه به سبک بامداد

گزارش یک رویداد کلاسی در ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

آگاهی‌های مدنی و تربیت شهروندی

معرفی کلاس مونته سوری ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

بازارچه خیریه بامداد

گزارش دو رویداد کلاسی از کلاس ریاضی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

جشنواره هفت سین

معرفی کلاس ریاضی و تفکر ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

اردوی مطالعاتی

معرفی کلاس و گزارش یک رویداد کلاسی در ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

جشن شب یلدا

گزارش یک رویداد کلاسی از کلاس علوم و آزمایشگاه
بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

برگزاری مراسمات مذهبی

معرفی کلاس جستجوگری در آزمایشگاه ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

مشاوره و راهنمایی قبل از هر چیز دیگر

گزارش حال و هوای روزهای پاییزی در ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

آموزش هندسه به سبک بامداد

گزارش یک رویداد کلاسی در ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

آگاهی‌های مدنی و تربیت شهروندی

معرفی کلاس مونته سوری ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

بازارچه خیریه بامداد

گزارش دو رویداد کلاسی از کلاس ریاضی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

جشنواره هفت سین

معرفی کلاس ریاضی و تفکر ادبستان بامداد پارسی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷
photo5886667088133730878

اردوی مطالعاتی

معرفی کلاس و گزارش یک رویداد کلاسی در ادبستان بامداد پارسی