ادیبستان بامداد پارسی

مجتمع بامداد پارسی میزبان دانش‌آموزان پیش دبستان 1 و 2 تا دوره های اول و دوم متوسطه است. در این دوازده سالی که دختر بامدادی، کودک وارد ادبستان و نوجوان رهسپار ادیبستان بامداد پارسی خواهد شد همه‌ی سعی و تاکید پرورش متوازن و همه جانبه‌ی فرزندمان در یک محیط یادگیرنده است.
در مدل آموزشی بامداد پارسی ساحت های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بستری برای رشد متوازن در زمینه‌ی ساحت های اخلاقی عبادی و اعتقادی، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناوری، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیبایی‌شناختی و هنری هستند که به دو حوزه‌ی پرورش رفتاری و پرورش یادگیری جهت‌دهی می‌دهند.
ما اعتقاد داریم که "بامداد دانایی به دست دخترانی از سرزمین پارس طلوع خواهد کرد. . ." و تلاش می‌کنیم دختران بامدادی، دخترانی یادگیرنده، مودب، مستقل، آگاه به حقوق شهروندی، خود ابرازگری مثبت، مسلط به دو زبان و آشنا به زبان سوم، روابط اجتماعی تعریف شده به هنجار، متفکر و دارای تفکر نقادانه و خلاقانه پرورش پیدا کنند و با اصالت در رفتارشان سفیرانی کارامد برای تغییرهای کلان در کشور عزیزمان ایران و دخترانی که از زندگی فردی شادی برخوردار بشوند.

ثبت نام کنید

ادیبستان بامداد پارسی پذیرای دانش‌آموزان عزیز در کلیه پایه‌های متوسطه اول و دوم است.

اولیای گرامی می‌توانید فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

گاه‌نامه

می‌توانید سرفصل رویداد‌های جاری بامداد پارسی را در این بخش مشاهده نمایید

آموزش، تعلیم و تربیت بامدل بامداد


آخرین محصولات